Asiantuntijamme

Tarja Väisänen

Olen koulutukseltani liikuntatieteiden maisteri sekä seksuaaliterapeutti ja -neuvoja. Olen työskennellyt nuorten parissa liikunnan ja terveystiedon opettajana. Lisäksi toimin ryhmäliikuntaohjaajana sekä valmentajana.  Sivuaineopintoina olen suorittanut psykologian ja terveystieteen perus- ja aineopinnot sekä liikuntapsykologian perusopinnot. Näkökulmani yksilön hyvinvointiin ja terveyteen on kokonaisvaltainen.

Asiantuntijamme

Tarja Väisänen

Olen koulutukseltani liikuntatieteiden maisteri sekä seksuaaliterapeutti ja -neuvoja. Olen työskennellyt nuorten parissa liikunnan ja terveystiedon opettajana sekä ryhmäliikuntaohjaajana. Sivuaineopintoina olen suorittanut psykologian perus- ja aineopinnot sekä liikuntapsykologian ja terveystieteen perusopinnot. Näkökulmani yksilön hyvinvointiin ja terveyteen on kokonaisvaltainen.

Johanna Saarikoski

Johanna Saarikoski

Olen koulutukseltani kasvatustieteiden maisteri ja erityisluokanopettaja. Olen työskennellyt erityistä tukea tarvitsevien nuorten, heidän perheidensä ja eri asiantuntijaverkostojen kanssa yli viisitoista vuotta. Kiireisen kouluarjen vastapainoksi halusin löytää väylän keskittyä myös rauhalliseen yksilötyöhön.

Aloitin terapiaopinnot kaksi vuotta sitten ja valmistun ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi joulukuussa 2020. Teen terapiatyötä oman päivätyöni rinnalla. Kiireetön kohtaaminen ja pysähtyminen asioiden äärelle, sekä toivon ylläpitäminen ja lohdun löytäminen vaikeimpanakin hetkenä, huumoria ja leikkisyyttä unohtamatta, on minulle terapiatyössä merkityksellisintä.

Johanna Saarikoski

Johanna Saarikoski

Olen koulutukseltani kasvatustieteiden maisteri ja erityisluokanopettaja. Olen työskennellyt erityistä tukea tarvitsevien nuorten, heidän perheidensä ja eri asiantuntijaverkostojen kanssa yli viisitoista vuotta. Kiireisen kouluarjen vastapainoksi halusin löytää väylän keskittyä myös rauhalliseen yksilötyöhön.

Aloitin terapiaopinnot kaksi vuotta sitten ja valmistun ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi joulukuussa 2020. Teen terapiatyötä oman päivätyöni rinnalla. Kiireetön kohtaaminen ja pysähtyminen asioiden äärelle, sekä toivon ylläpitäminen ja lohdun löytäminen vaikeimpanakin hetkenä, huumoria ja leikkisyyttä unohtamatta, on minulle terapiatyössä merkityksellisintä.

ilman_taustaa_3

Seksuaaliterapia, seksuaalineuvonta, ratkaisukeskeinen lyhytterapia
Itseksi